Các bước căn bản (TTPC-01B2) | Trung tâm Dạy nghề lái xe Trường An

Wednesday, February 1, 2012

Các bước căn bản (TTPC-01B2)

Các bước căn bản khi khởi hành ( thực tập phần chân).
Xem video tham khảo trước khi học

  1. Bài học (TTPC-02B2)
  2. Chuyên mục bổ túc tay lái

Bài viết khác

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More